Strona Startowa
Szpital w Mrągowie
 

Nadrzędnym celem Szpitala w Mrągowie jest świadczenie usług medycznych na wysokim, jakościowym poziomie w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniającym pacjentom a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia i pracy.  
Uwzględniając zakres naszej działalności w możliwie najpełniejszy sposób dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji celów, jakimi są:
 • zdrowie, bezpieczeństwo i dobro wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • przestrzeganie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia Szpital się zobowiązał i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych
 • ciągłego doskonalenia w zakresie ZSZ

  Prezes Szpitala w Mrągowie dla zapewnienia wyznaczonych celów ZSZ przyjmuje zobowiązania do:

 • zatrudniania wykwalifikowanego personelu szpitalnego oraz stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie: opieki medycznej nad pacjentem, bezpieczeństwa i higieny pracy i świadomości ekologicznej na każdym poziomie zarządzania,
 • aktywne włączanie pracowników do pracy przy doskonaleniu ZSZ,
 • udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny a także zapewnienie najlepszych warunków dla wykonywanych usług, czyli doskonalenie obsługi pacjenta,
 • optymalizacja kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne,
 • monitorowania poziomu zadowolenia pacjenta,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczenie i przekazywanie do utylizacji lub recyklingu,
 • ograniczenie stosowania, a gdzie można eliminację substancji szkodliwych dla środowiska,
 • optymalizacja zużytych surowców i czynników energetycznych,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników i osób przebywających na terenie Szpitala w tym także zmniejszenie ryzyka występowania awarii środowiskowych,
 • zapewnienie zasobów i środków finansowych niezbędnych do realizacji tej polityki,
 • nadzorowanie oraz szkolenie firm i osób wykonujących dla nas lub w naszym imieniu zadania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko oraz te, które wiążą się z bezpieczeństwem i higienę pracy w zakresie zgodności z naszymi procedurami i wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania.
 
Sprzedaż i Serwis komuteróws YATECH