Szczegółowe informacje oraz kontakt do Oddziałów Szpitalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem.

Wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych.

Lista poradni specjalistycznych

ODWIEDZINY

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów Prezes Szpitala ustala zasady odwiedzin

 1.  Zaleca się odwiedziny 1 osoba do 1 pacjenta w danym momencie (w dni powszednie OAiIOM od godz.14.00-15.00, pozostałe oddziały  od godz.14.00-16.00. W sobotę, niedzielę i święta OAiIOM-od 14.00-15.00, pozostałe oddziały 14.00-17.30)-do odwołania.
 2.  Zasady odwiedzin mogą ulec zmianie – w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą Ordynatora/lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego danego oddziału. Dopuszcza się odwiedziny większej ilości osób odwiedzających z zachowaniem zaleceń 1 osoba/ 1 pacjent z uwzględnieniem zmiany godzin odwiedzin przez lekarza.
 3.  Odwiedziny są możliwe tylko dla osób bez objawów infekcji. Jeśli masz katar, kaszel, podwyższoną temperaturę, złe samopoczucie – przełóż odwiedziny na inny termin.
 4.  Osoba odwiedzająca zgłasza się do Izby Przyjęć, pracownik IP w przypadku odwiedzin w OAiIOM/ Oddziałe położniczo-ginekologicznym odprowadza odwiedzającego pod drzwi oddziałów.
 5.  Przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce.
 6.  Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca zgłasza się do Punktu pielęgniarskiego.
 7.  W czasie odwiedzin w oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz siadania na łóżkach pacjentów przez odwiedzających, chodzenia po innych salach chorych, a po zakończeniu wizyty należy jak najszybciej opuścić teren Szpitala. Przed wyjściem należy zdezynfekować ręce.
 8.  U osób objętych izolacją odwiedziny są wstrzymane.
 9.  Za prawidłowy przebieg odwiedzin odpowiada personel każdego Oddziału.

 

Data 06.07.2022                                                                                                                                                                   Prezes Szpitala

INFORMACJA

Zarząd Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 20 kwietnia 2022 r. od godziny 10:00 zostaje uruchomiony trakt porodowy z p/oddziałem noworodkowym.

INFORMACJA 14.03.2022r. PILNE !

Zarząd Szpitala informuje iż, z dniem 14.04.2022r. Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. wznawia działalność leczniczą oddziałów szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć wznawia działalność.

Pacjenci ze skierowaniem (planowe i pilne) do oddziałów szpitalnych zgłaszają się:

 • na  Izbę Przyjęć w godzinach 7:30-18:00 – (w dni robocze),
 • po godzinie  18:00  oraz w weekendy i dni świąteczne zgłaszają się na  SOR .

Personel Izby Przyjęć/SOR przeprowadza wstępny wywiad epidemiologiczny oraz wykonuje test antygenowy ( test ABBOTT).

 

 Godziny przyjęć do oddziałów:

 • Oddział chirurgii od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 9.00
 • Oddział wewnętrzny od poniedziałku do piątku godz. 11.00 do 11.30
 • Oddział dziecięcy całodobowo.
 • Oddział ginekologii od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 8.30
 • Trakt porodowy z pododdziałem noworodkowym zostanie uruchomiony w późniejszym terminie.

Z pacjentami z listy oczekujących na zabiegi będą kontaktowali się pracownicy oddziałów szpitalnych lub pracowni diagnostycznych.

INFORMACJA  JAK DZIAŁAMY  Poradnie Specjalistyczne

 1. Przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do:
 • PORADNI CHIRURGII OGÓLNE- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI DIABETOLOGICZNEJ- telefon 89 741 94-00 zmiana dni przyjęć poniedziałek w godz. 13.00-17.00, czwartek w godz.15.00-19.00
 • PORADNI KARDIOLOGICZNEJ- telefon 89 741 94-81 zmiana dni przyjęć wtorek w godzinach 10.00-15.00, czwartek w godzinach 10.00-15.00

Poradnia Kardiologiczna przeniesiona do świetlicy (budynek główny wejście od parku.) Dojazd od ul. Młodkowskiego.

Personel Poradni ustala harmonogram przyjęć. Każdy pacjent otrzyma termin i wyznaczoną godzinę przyjęcia do poradni z zachowaniem zasad epidemiologicznych.

Pacjenci mają nadal możliwość skontaktowania się telefonicznie i uzyskanie teleporady z pracownikiem poradni pod podanymi numerami telefonów.

Informację  o pracy poradni można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod numerem 89 741 94-54.

Zarząd Szpitala

2. Przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do :

 • PRACOWNIA ENDOSKOPII
 • PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA
 • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 • PRACOWNIA RTG
 • PRACOWNIA USG
 • PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – pobranie krwi w punkcie pobrań OPTIMED

Pacjenci mają możliwość skontaktowania się telefonicznie z pracownią.

Rejestracja RTG /USG/TK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -13.00– telefon 89 741 94 73

Rejestracja Endoskopia od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 -15.30- telefon 89 741 94 71

Rejestracja Pracownia Kardiologiczna telefon 89 741 94 81 zmiana lokalizacji

Pracownia Kardiologiczna przeniesiona do świetlicy (budynek główny wejście od parku). Dojazd od ul. Młodkowskiego

Informację  o pracy pracowni można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem 89 741 94-54

3. Rehabilitacji ambulatoryjnej – przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych wg. harmonogramu bez zmian.

Informujemy, iż decyzją Ministra Zdrowia od piątku  1 kwietnia 2022r.,

kończy działalność punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku SARS-COV2 przy szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki w Mrągowie Sp. z o.o.

Kwestionariusz​e wstępnego​ wywiadu​ przesiewowego​ przed​ szczepieniem przeciw COVID-19:

Pliki do pobrania  – Kwestionariusz – osoba dorosła

                                    – Kwestionariusz – osoba niepełnoletnia

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. zakupił nową karetkę

Ambulans z wyposażeniem o wartości 500.000 zł sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Powyższe środki finansowe Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. otrzymał jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup i dostawa ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa X Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 520 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 442 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia: 78 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej w postaci kombinezonów oraz ochraniaczy na buty dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Uroczystego przekazania ambulansu dokonali w dniu 16 listopada 2021r. Pani Senator Małgorzata Kopiczko i Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w obecności Barbary Kuźmickiej-Rogala – Starosty Mrągowskiego, Sławomira Prusaczyka – Wicestarosty Mrągowskiego, Romana Rapkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu.

MINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W MRĄGOWIE

Dnia 25.06.2021r. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska odwiedził Szpital Mrągowski.

Minister Kraska podziękował pracownikom służby zdrowia za ciężką pracę w czasie pandemii.

Mówił również o wsparciu jakie w czasie epidemii udało się pozyskać szpitalom dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w czasie COVID-19 otrzymał sprzęt medyczny niezbędny przy leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem (kardiomonitory, respiratory, ssaki, urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej). Ogromnym wsparciem dla Szpitala były także środki ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekcyjne, jakie przekazywało Ministerstwo Zdrowia.

Szpital Mrągowski pozyskał również dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na jeden z dziesięciu ambulansów, jakie mają trafić do naszego regionu. Koszt zakupu ambulansu wyniesie 500 000,00zł.

Szanowni Państwo

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK –  800 137 200

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

SZPITAL MRĄGOWSKI im. Michała Kajki

``Tutaj ludzie pomagają ludziom``

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Rejestracja przez Internet

WYSZUKIWARKA DLA PACJENTA

Wyszukiwanie Poradni, Oddziałów, Świadczeń

KONTAKT

Wolności 12, 11-700 Mrągowo