Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Zapewniamy świadczenia dla pacjentów szpitala oraz wykonujemy badania profilaktyczne dla osób posiadających skierowania lub prywatnie za odpłatnością.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi zajmuje się :

  • oznaczaniem grup krwi układu ABO i Rh
  • oznaczaniem grup krwi u noworodków (ABO Rh i BTA)
  • wykonywaniem prób zgodności przed przetoczeniem  krwi
  • kwalifikacją do podania immunoglobuliny
  • badaniem w kierunku konfliktu serologicznego u kobiet ciężarnych
  • zabezpieczeniem w krew i jej składniki – całodobowo dla pacjentów szpitalnych
  • wydawaniem   KREWKART

Zakres badań na KREWKARTĘ:

  • Do wydania KREWKARTY wymagane są dwa oznaczenia grupy krwi układu ABO i Rh
  • Dla tych z Państwa, którzy posiadają ważny wynik oznaczenia grupy krwi, proponujemy jednorazowe oznaczenie grupy krwi z wpisem na KREWKATRĘ
  • Osobom posiadającym podwójne oznaczenia grupy krwi polecamy wyrobienie KREWKARTY

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi mieści się w budynku Administracji Szpitala
(I piętro) w Mrągowie ul. Wolności 12

 

Pobieranie materiału do badań w trybie normalnym odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 12.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 11.00

Pobieranie materiału do badań  wykonuje Punkt Pobrań NZOZ Laboratoria Medyczne OPTIMED Plac Kajki 3 Mrągowo (tel. 510 309 493)

Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych są odsyłane do instytucji kierującej.

Wyniki badań pacjentów prywatnych odbierane są w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00.

 

Cennik procedur medycznych Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi