Oddział Wewnętrzny

Pielęgniarka Oddziałowa, Dyżurka Pielęgniarek - tel. 89-741-94-05