Położne Prowadzące

Położne prowadzące zajęcia

 

 

Daria Barbara Gnitecka-Żupińska

Specjalista Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

 

Katarzyna Sobocińska-Podleś

Specjalista Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego