Plan Szpitala

A

Izba Przyjęć

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pracownia USG

Pracownia Endoskopowa

Pracownia RTG

Pracownia TK

C.1 Oddział Dziecięcy
D Rehabilitacja

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Urazowo Ortopedyczna

A.1 Oddział Wewnętrzny

Pracownia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

D.1

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Pracownia Serologiczna Transfuzjologicznej z Bankiem krwi

Poradnia Ginekologiczn-Położnicza

Szkoła Rodzenia

A.2 Oddział Chirurgiczny z pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym

Blok Operacyjny

A.3 Gabinety Lekarskie

Sekretarki Medyczne Oddziału

D.2

Administracja

Dyrektor

Księgowość

Kadry

Sekcja Techniczna

B Oddział Położniczo-Ginekologiczny /Ginekologia/
B.1 Oddział Położniczy-Ginekologiczny /Położnictwo/

Pododdział Noworodkowy

E Apteka Szpitalna

Sekcja Statystyki i Rejestr Usług Medycznych

Pobieranie Materiału do Badań (Optimed)

B.2 Oddział Anestozjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

A – Blok

Nr 1 – Pierwsze piętro

Nr 2 – Drugie piętro

Nr 3 – Trzecie piętro

B.3 Laboratorium

Gabinet Psychologa

Kaplica

Gabinety Lekarskie