Pracownia Kardiologiczna

Pracownia kardiologiczna prowadzi działalność diagnostyczną dla pacjentów poradni specjalistycznych oraz pacjentów hospitalizowanych Szpitala. Posiadane wyposażenie pozwala na przeprowadzanie różnorodnych badań z zakresu układu krążenia.

Pacjenci ambulatoryjni zgłaszający się do Pracowni Kardiologicznej muszą posiadać skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego / lekarza specjalisty z poradni specjalistycznej, którzy mają kontrakt z NFZ.

W Pracowni Kardiologicznej można wykonać następujące badania :

 

  • EKG wysiłkowe (badanie czynności serca przy obciążeniu, wysileniu fizycznym na bieżni lub cykloergometrze),
  • EKG spoczynkowe (badanie czynności serca bez obciążenia),
  • Badanie EKG metodą Holtera (całodobowy zapis rytmu mięśnia sercowego lub 3 dobowy zapis),
  • Echo serca (podgląd mięśnia sercowego aparatem USG),
  • Badanie RR metoda Holtera (całodobowy zapis pomiarów RR)

 

Badanie EKG 24-godzinne – metodą Holtera

 

Badanie to umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, a także ocenę pracy rozrusznika serca. Badanie holterowskie polega na wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego. Najczęściej stosuje się 24 godzinny zapis EKG.

Wskazaniami do wykonywania badania są:

 

  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca;
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego;
  • ocena czynności wszczepionego stymulatora serca;
  • diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności

 

EKG spoczynkowe

Badanie jest bezbolesne i należy do badań nieinwazyjnych. Pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodnictwa, umożliwia wykrycie niedokrwienia mięśnia sercowego w tym zawału serca. EKG nie wymaga szczególnych przygotowań.

 

Echokardiografia przezklatkowa (TTE)

Badanie nieinwazyjne, obrazowe obejmujące wizualizację struktur serca i dużych naczyń techniką ultrasonograficzną. Jest badaniem bezpiecznym, dostarczającym kluczowych informacji diagnostycznych i rokowniczych u pacjentów z chorobami układu krążenia. Badanie wykonuje się przez ścianę klatki piersiowej. Nie istnieją przeciwwskazania do badania echo przezklatkowego oraz powikłania związane z badaniem. Lekarz kierujący na badanie powinien określić co badanie ma wyjaśnić, opisać choroby współistniejące i stosowane leki mogące mieć wpływ na wynik badania.

Cennik procedur medycznych Pracowni Kardiologicznej