Kariera / Praktyki

Dołącz do naszego zespołu

Szpital w Mrągowie PILNIE zatrudni do pracy i na dyżury lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie:
1. chorób wewnętrznych
2. anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
3. neonatologii
4. pediatrii
5. ginekologii
6. chirurgii ogólnej
7. medycyny ratunkowej

Kontakt:
Dyrektor ds. lecznictwa –
tel. (89) 741 94 15
Kadry – tel. (89) 741 94 12
e-mail: kadry@szpital-mragowo.pl

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Warunkiem przyjęcia studenta/ucznia na praktykę przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki jest:

  • złożenie w Sekretariacie Szpitala podania o przyjęcie na praktyki, ze szczególnym wskazaniem charakteru praktyk (tj. lekarskie, pielęgniarskie lub inne), dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk
  • dołączenie do podania programu praktyk oraz skierowania na praktyki  z uczelni
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk :

– okazanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania/nauki określonego zawodu,

– okazanie legitymacji studenckiej,

– okazanie książeczki sanitarno – epidemiologicznej,  potwierdzonej aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia,

– okazanie zaświadczenia o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez stację sanitarno-epidemiologiczną,

– okazanie wpisu o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B

 

  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC i następstw nieszczęśliwych wypadków
  • posiadanie własnej odzieży ochronnej i obuwia

Dokumenty powinny być dostarczone do
Sekretariatu Szpitala
co najmniej 1 tydzień przed terminem praktyk

Personel Szpitala

  • Pielęgniarki
  • Lekarze
  • IT
  • Administracja

Chciałbyś z nami pracować?

Zadzwoń do nas!