Co zabrać do szpitala

Przyjęcie na oddział

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać następujące dokumenty :

  • Skierowanie do Szpitala,
  • Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka),
  • Karty informacyjne z poprzednich pobytów w Szpitalu,
  • Aktualne wyniki badań, jeśli pacjent jest w ich posiadaniu,
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.

 

Uwaga : od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień  świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, że pacjent potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów : dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np. legitymacji rencisty, emeryta. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada, wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie przez pacjenta :

  • piżamy,
  • szlafroka,
  • ręcznika,
  • obuwia domowego,
  • przyborów toaletowych.

Pacjent ma prawo przechowywać pieniądze i rzeczy wartościowe w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.


Uwaga :
 Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta

Bezpośrednio po przyjęciu  należy powiadomić lekarza o przyjmowanych przez siebie lekach, ponieważ stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Wskazane jest także zabranie ze sobą monet o różnych nominałach w celu możliwości skorzystania z automatów telewizyjnych.

Ponadto Szpital umożliwił swoim pacjentom bezpłatne łączenie się z internetem. Z tych udogodnień mogą skorzystać pacjenci, którzy posiadają przenośne komputery lub inne urządzenia z bezprzewodowym dostępem do internetu.