Program zajęć

PROGRAM  ZAJĘĆ SZKOŁY RODZENIA

 

I zajęcia
1. Wprowadzenie.

2. Na czym polega  oddychanie torem przeponowym?

3. Gimnastyka usprawniająca i wzmacniająca mięśnie.

 

II zajęcia

1. Zagrożenia w czasie ciąży.

2 Ćwiczenia zwiększające elastyczność mięśni krocza i dna miednicy.

 

III zajęcia
1. Poród – zwiastuny porodu, wpływ  hormonów na przebieg porodu, emocje a poród.

 

IV zajęcia
1. Fizjologia połogu, problemy związane z połogiem u położnic.
2. Ćwiczenia zwiększające sprawność ogólną,

 

V zajęcia
1. Karmienie piersią – mechanizm laktacji,  praktyczne porady przy problemach
związanych z karmieniem piersią.

2. Ćwiczenia rozluźniające mięśnie dna miednicy i krocza.

3. Relaks.

 

VI zajęcia

1. Kąpiel i pielęgnacja noworodka – pokaz i ćwiczenia.
2. Ćwiczenia usprawniające  i relaksujące.
3. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów uczestnikom.