Opieka duszpasterska

SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SPÓŁKA Z O.O.

PRAGNĄC ZAPEWNIĆ PACJENTOM MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI POTRZEB RELIGIJNYCH I DOSTĘPDO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ, ZGODNIE Z PRZEKONANIAMI RELIGIJNYMI

PRZYGOTOWANE MIEJSCE MODLITEWNE – KAPLICĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA III PIĘTRZE /PODDASZE/ WEJŚCIE KLADKĄ SCHODOWĄ ORAZ WJAZD WINDĄ OD STRONY ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 

MSZE ŚWIĘTE WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ GODZINA 15.00

 

/PO MSZY ŚWIĘTEJ ODWIEDZINY CHORYCH/

 

MSZA ŚWIĘTA JEST TRANSMITOWANA NA ŻYWO W TELEWIZJI NA SALACH CHORYCH NA KANALE 2

 

Opieka duszpasterska innych wyznań wg potrzeb

na tablicy ogłoszeń oraz dyżurce pielęgniarek znajduje się spis telefonów kontaktowych duszpasterzy

KAPELANI SZPITALA MRĄGOWSKIEGO
IM.MICHAŁA KAJKI Spółka z o.o.

Ks. Piotr Krzywulski   

Parafia rzymsko-katolicka p.w Św. Wojciecha

Tel. 89 741 21 66
/w razie pilnej potrzeby Tel. 607 330 817/

Msza święta w każdą niedzielę godz.15.00. Po mszy świętej odwiedziny chorych.

Ks. Jarosław Kupryjaniuk

Cerkiew Przymierza Pańskiego

Tel. 89 741 69 80

/w razie pilnej potrzeby Tel. 792 707 096/

Według potrzeb. Dostępny jest w niedziele w godzinach 14.00-15.00

W wyjątkowych sytuacjach pacjent ma możliwość skorzystania z kaplicy poza godzinami otwarcia. Potrzebę należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej

SPIS TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DUSZPASTERZY

MIASTO MRĄGOWO

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Wojciecha 11- 700 Mrągowo ,Królewiecka 32, tel.(89) 741 21 66

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Rafała Kalinowskiego 11-700 Mrągowo ,Os. Grunwaldzkie 19 ,tel.(89) 742-53-44

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego 11-700 Mrągowo , Olsztyńska 16 , tel.(89) 741-30-09

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Saletyńskiej 11-700 Mrągowo ,Słoneczna 1b, tel.(89) 741-40-41

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Ojca Pio 11-700 Mrągowo ,Os. Mazurskie 42, tel.(89) 750-56-77

Parafia Ewangelicko-Augsburska 11- 700 Mrągowo, Kościelna 2, tel. (89) 741-30-44

Cerkiew Przemienienia Pańskiego 11-700 Mrągowo, Roosevelta 3, tel. (89) 741-69-80

Kościół Zielonoświątkowym 11-700 Mrągowo, ul Spacerowa 2a tel.(89) 741-33-52,667 568 864

GMINA MRĄGOWO

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Maksymiliana Marii Kolbe 11-372 Kosewo , Kosewo 9,Gm. Mrągowo, tel.(89) 742-45-98

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Apostołów Piotra i Pawła 11-704 Użranki  ,Gm. Mrągowo, tel.(89) 742-36-70

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Krzyża 11-710 Szestno,  Szestno 50 ,Gm. Mrągowo tel.(89) 741-37-15

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Bł. Teresy Ledóchowskiej Grabowo, Grabowo 34, Gm. Mrągowo tel.(89) 742-78-93

GMINA PIECKI

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Matki Bożej Różańcowej 11-710 Piecki ,Zwycięstwa 16, tel.(89) 742-11-46

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Józefa Nawiady, Nawiady 36 A, Gm. Piecki, tel .( 89) 742-00-30

GMINA SORKWITY

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Brata Alberta 11-731 Sorkwity, tel .( 89) 742-81-50

Parafia Ewangelicko-Augsburska 11-731 Sorkwity, Plażowa 3 , tel. (89) 742-81-78

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Antoniego Padewskiego Warpuny, Wolności 2,Gm, Sorkwity tel .( 89) 742-94-78

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Św. Bonifacego Rybno, Kościelna 47/2, Gm, Sorkwity tel .( 89) 742-73-13

MIASTO I GMINA MIKOŁAJKI

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Matki Bożej Różańcowej 11-Mikołajki  ,Kajki 27, tel.(87) 421-60-76

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy 11-Mikołajki, Plac Kościelny 5, tel. (87) 421-62-93

Parafia rzymsko-katolicka p.w.  Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła Baranowo, Baranowo 32, Gm. Mikołajki , tel.(87) 421-30-05