Pracownia Tomografii Komputerowej

W Szpitalu działa jeden z najnowocześniejszych tomografów w regionie (Pracownię Tomografii Komputerowej doposażyła firma Laboratoria Medyczne Optimed Sp. J.).  Jest to najnowszy typ aparatu szesnastorzędowego i szesnastowarstwowego firmy Siemens z 2014 roku, który ma możliwość pełnego zakresu badań klinicznych m.in.: głowy, zatok, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej łącznie z badaniami wielofazowymi narządów miąższowych, miednicy mniejszej, kości, kręgosłupa lędźwiowego. Dzięki szerokim możliwościom technicznym i bogatemu oprogramowaniu klinicznemu tomograf  umożliwia skuteczną i wydajną diagnostykę.

 

Dodatkowo Pracownia Rentgenodiagnostyki przeszła prace adaptacyjne polegające na montażu osłon ochrony radiologicznej wymaganych dla tego typu aparatu. Zarówno aparatura diagnostyczna, jak
i pomieszczenia spełniają warunki bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej personelu oraz pacjentów. Obsługę tomografu zapewnia doświadczona kadra Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

 

Z dniem 1 sierpnia 2019r. Szpital wykonuje bezpłatne badania Tomografii Komputerowej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ambulatoryjnych.

 

Badania realizowane są w Szpitalu przy ul. Wolności 3, mieszczącej się w głównym budynku (Dziale Diagnostyki Obrazowej).  Rejestracja na badania Tomografii Komputerowej możliwa jest codziennie
w dni robocze w Dziale Diagnostyki Obrazowej lub telefonicznie pod numerem telefonu : 89 741 94 30 w godzinach od 8:30 do 14:00.

Badania wykonywane są w dniach:

  •       poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00,
  •       wtorek w godzinach 8.00-12.00,
  •       środa 8.00 -12.00.

 

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie. Jest to ważny dokument w sensie relacji prawnej pacjent i jednostka wykonująca badania. Jest to również źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania a także postawienia trafnego rozpoznania. Zgodnie z przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza. Aby wykonać badanie niezbędne jest więc poprawnie wypełnione skierowanie, które powinno zawierać: pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj badania, dotychczasowy przebieg choroby, rozpoznanie oraz kod ICD10. Informacje te umożliwiają dobranie odpowiedniej techniki badania a także lepsze różnicowanie, a przez to poprawną diagnozę. W przypadku badań finansowanych przez NFZ, wszystkie wymagane dane są niezbędne aby badanie było rozliczone
i zapłacone. Stąd każda jednostka realizująca diagnostykę, w tym i nasza, musi wymagać prawidłowo wypełnionych skierowań. Wzór Skierowania na badanie TK można pobrać poniżej.

 

Skierowanie na badanie TK – wzór 

 

W przypadku badań diagnostycznych finansowanych przez NFZ, kierujący na badanie nie może zmuszać pacjentów do ich wykonywania w ściśle określonej placówce (placówkach). Pacjent ma możliwość i prawo wyboru. Badania osobom niepełnoletnim wykonujemy po wcześniejszej konsultacji z lekarzem radiologii .

Lekarz kierujący winien udzielić pacjentowi odpowiedzi dlaczego kieruje go na badanie i na ile uzyskane wyniki przeważają nad ewentualnymi zagrożeniami.

 

Oprócz kompletnie i czytelnie wypełnionego skierowanie pacjent w dniu badania powinien:

  •       posiadać dowód osobisty,
  •       na badanie należy zgłosić się na czczo,
  •       zrobić w laboratorium i dostarczyć aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni ),
  •       przynieść poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis TK ,USG ), badań laboratoryjnych, wypisy ze Szpitala,
  •       przyjąć leki od alergii, nadciśnienia (dotyczy osób mających alergię lub chorujących na nadciśnienie),
  •       odstawić na 2 dni przed badaniem leki od cukrzycy (dotyczy osób chorujących na cukrzycę)
  •       przynieść butelkę 1,5 l wody niegazowanej w przypadku badania TK z kontrastem

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki, za jej wiedzą i w pełni świadomą zgodą. U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania
z dożylnym podaniem środka kontrastowego podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie. Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przed promieniowaniem jonizującym dostępne w pracowni.

Należy unikać wykonania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

Pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia się na badanie TK o wyznaczonej godzinie .

 

OPIS PRZEBIEGU BADANIA

Tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i krótkotrwałym. Badanie jest wykonywane przez technika RTG pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od kilku do kilkunastu minut. Podczas badania specjalna platforma z pacjentem wjeżdża do aparatu tomografii komputerowej.  Jest to procedura całkowicie bezbolesna. Badanie tomografii komputerowej składa się z kilku etapów. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje niezbędne informacje na temat przygotowania się do badania. Najczęściej informacje dotyczą tego, czy być na czczo, czy wykonać przed badaniem test wydolności nerek, ewentualnie jakie leki odstawić przed badaniem.

Po zarejestrowaniu i zgłoszeniu się Pacjenta na badanie weryfikowane są dane personalne
i medyczne na skierowaniu. Upoważniony personel pracowni przeprowadza wywiad dotyczący ewentualnych przeciwwskazań i schorzeń mogących mieć wpływ na przebieg badania. W przypadku konieczności podania dożylnego środka kontrastowego pacjent musi podpisać oświadczenie
o zgodzie na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Jeżeli do badania potrzebne będzie podanie dożylnie środka kontrastowego, konieczne jest wkłucie do żyły i założenie wenflonu. Podczas podawania środka cieniującego, Pacjent może odczuwać przejściowe uczucie ciepła lub parcia na pęcherz, ewentualnie mogą towarzyszyć temu niewielkie mdłości. W razie wystąpienia u pacjenta podczas badania objawów niepożądanych, może ono być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego.

ODBIÓR  WYNIKU  BADANIA

Wyniki badań TK są wydawane osobiście pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub na podstawie upoważnienia dla osoby wskazanej przez pacjenta. Wzór upoważnienia jest dostępny
w Dziale Diagnostyki Obrazowej oraz możliwy do pobrania poniżej.

 

Upoważnienie pacjenta – wzór

 

Upoważnienie do odbioru wyniku pacjent może  pozostawić w dniu badania. Wyniki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 w Dziale Diagnostyki Obrazowej za okazaniem dokumentu tożsamości.

Wynik badania TK wydawany pacjentowi składa się z opisu badania i płyty CD z nagranym obrazem.

 

BADANIA ODPŁATNE

Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje badania odpłatnie na podstawie skierowania lekarza POZ/lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty według cennika.

Cennik badań tomografii komputerowej w Mrągowie