Oddział Dziecięcy

Pielęgniarka Oddziałowa - tel. 89-741-94-94 | Dyżurka Pielęgniarek - tel. 89-741-94-04