Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa, Dyżurka Pielęgniarek - tel. 089 741-94-74