Oddział Położniczo-Ginekologiczny z pododdziałem Noworodkowym

Położna Oddziałowa, Dyżurka Pielęgniarek - tel. 89-741-94-19