Dział Diagnostyki Obrazowej

Dzięki środkom pozyskanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007 – 2013 Szpital Mrągowski posiada nowoczesną aparaturę rentgenowską.

Dział Diagnostyki Obrazowej dysponuje :

 • dwiema Pracowniami Rentgenodiagnostyki,
 • jedną Pracownią Ultrasonograficzną

Pracownie Rentgenodiagnostyki wykonują badania przy użyciu nowoczesnej apartury rtg firmy Philips z ucyfrowieniem pośrednim firmy Kodak wraz z systemem RIS firmy IMS Medica zapewniającej wysoką jakość  radiologii klasycznej.

 

Szeroki zakres badań wykonywanych w pracowniach dostępny jest w poniżej przedstawionym załączniku.

 

Nowoczesny sprzęt pozwala na szybką diagnostykę, a zainstalowane oprogramowanie umożliwia natychmiastowy dostęp do wyników badań przechowywanych w cyfrowym archiwum.

Zdjęcia RTG  wykonujemy bezpłatnie i odpłatnie na podstawie skierowania zawierającego podpis i pieczęć lekarza kierującego (Dz.U. 2005 nr 194, poz. 1625 § 2.1).

 

UWAGA !

Kobiety w ciąży –  jeżeli podejrzewa Pani lub wie, że jest w ciąży, prosimy powiadomić o tym technika RTG przed wykonaniem badania.

 

Pracownie Rentgenodiagnostyki i Pracownia Ultrasonograficzna wykonują badania pacjentom hospitalizowanym jak i ambulatoryjnym skierowanych z poradni specjalistycznych i  Zakładów Opieki Zdrowotnej, z którymi została zawarta umowa:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska „ SANUS” Piecki
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia „TROSKA” Nawiady
3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  – Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. Mrągowo
4) Niepubliczna Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” S.C. Mrągowo
5) Niepubliczna Przychodnia Lekarska „GRUNWALDZKA” Krasicka, Mosiej, Skwira spółka jawna Mrągowo
6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAZUR – MED.” Sp. z o.o. Mrągowo
7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Sorkwity
8) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Mikołajki
9) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego – Zygmunt Ziemba  Piecki
10) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „K. BARWIŃSKI” – Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii Mrągowo
11) Poradnia Kardiologiczna „COR” Jakub Kolowca & Zbigniew Janicki Spółka Partnerska Lekarzy  Biskupiec
12) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Kętrzyn
13) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Olsztyn.

Pracownia Rentgenodiagnostyki znajdująca się na ulicy Królewieckiej 58 świadczy usługi pacjentom ambulatoryjnym, prywatnym na podstawie skierowania zawierającego podpis i pieczęć lekarza kierującego.

Czynna jest od poniedziałku do piątku codziennie w godzinach  8.00 – 14.00 a rejestracja i wydawanie wyników odbywa się  w godzinach  8.00 – 13.30.

Pracownia Rentgenodiagnostyki  znajdująca się na ulicy Wolności 12 (na paterze Szpitala) czynna jest codziennie i świadczy usługi  24 godziny na dobę a rejestracja odbywa się pod nr telefonu 89 741 94 73.

Pracownia Ultrasonograficzna dysponuje aparatem USG firmy Philips z możliwością badań naczyniowych (kolorowy Doppler)

Zakres wykonywanej diagnostyki procedur medycznych Pracowni Ultrasonograficznej został przedstawiony poniżej w załączniku.

 

Pracowni Ultrasonograficznej lekarze oddziału położniczo-ginekologicznego wykonują badania narządu rodnego sondą pochwową, oceniając patologię narządu rodnego, w szczególności :

 • mięśniaki macicy,
 • wady rozwojowe macicy,
 • guzy jajników i jajowodów,
 • nieprawidłowe rozrosty błony śluzowej macicy,
 • monitorowanie owulacji,
 • diagnostyka ciąży ektopowej

W ocenie dynamiki rozwoju powyższej patologii pomocna jest dopplerowska diagnostyka naczyń krwionośnych, którą wykonujemy w naszej Pracowni.

Badania USG ciąży wykonujemy zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, są to :

 • badanie I trymestru z oceną budowy płodu, jego długości (CRL), przezierności fałdu karkowego /NT/, kości nosowych /NB/, rejestracji czynności serca płodu oraz oceny kosmówki,
 • badanie II trymestru z oceną narządów wewnętrznych płodu, serca i naczyń krwionośnych, łożyska oraz w wybranych przypadkach przepływu w przewodzie żylnym /DV/,
 • w III trymestrze poza oceną budowy płodu i łożyska oraz ilości wód płodowych badamy dobrostan płodu za pomocą kolorowego Dopplera. Analizujemy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej, środkowej mózgu oraz przewodzie żylnym. Pozwala nam to ocenić wewnątrzmaciczny stan płodu i prognozować wydolność łożyska.

W wybranych przypadkach zagrożonych nadciśnieniem indukowanym ciążą wykonujemy badanie przepływu krwi w tętnicach macicznych już od drugiego trymestru.

Pracownia Ultrasonograficzna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku.

Załączniki :

Cennik procedur medycznych Pracowni Rentgenodiagnostyki

Cennik procedur medycznych Pracowni Ultrasonograficznej