Stacja Dializ

Na terenie naszej placówki – Szpitala  Mrągowskiego im. Michała Kajki

Sp. z o.o. działają dwa odrębne podmioty lecznicze :

  • Centrum Dializ Fresenius Nephrocare – filia Mrągowo – na terenie której funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna.
  • Niepubliczny ZOZ Pomorskie Centra Kardiologiczne Mrągowo, który świadczy usługi medyczne w zakresie :
    • leczenia stacjonarnego  – Kardiologii  w tym : Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Podmioty te mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.