Szpital przyjazny kombatantom

Informacja dla pacjentów

 

Szczegółowe uprawnienia do świadczeń zdrowotnych kombatantów i osób represjonowanych
to przede wszystkim:

 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach – posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych każdego typu bez skierowania – posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci a także osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolem „Rp” lub „Rpz”- posiadają inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych
  i uzupełniających – posiadają inwalidzi wojskowi, osoby, które doznały uszczerbku
  na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – posiadają inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Dokumenty uprawniające do udziału w programie:

 1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka).
 2. LEGITYMACJA IWALIDY WOJENNEGO I WOJSKOWEGO wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
 3. LEGITYMACJA OSOBY REPRESONOWANEJ  wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
 4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

 

Drogi pacjencie, jeżeli posiadasz dokument uprawniający do skorzystania ze świadczeń poza kolejnością poinformuj o tym personel medyczny.

 

Koordynatorem Programu w Szpitalu jest pracownik Sekcji Rozliczeń i Kontraktowania Świadczeń Medycznych, który służy pomocą i informacją w kwestiach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym – kontakt (89) 741-94-59.