Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. z siedzibą w Mrągowie (11-700), przy ul. Wolności 12.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych – osobę, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w zakresie realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem: 

  • pocztą tradycyjną – listownie na adres siedziby Administratora (z dopiskiem „dla Inspektora ochrony danych”)
  • pocztą elektroniczną – email na adres: iod@szpital-mragowo.pl

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO KONKURSU OFERT

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA

INFORMACJA DLA ZLECENIOBIORCY / PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

INFORMACJA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA/WOLONTARIUSZA

INFORMACJA DLA OFERENTA/WYKONAWCY

INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

INFORMACJA DLA ADRESATÓW KORESPONDENCJI

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU

SPOSÓB REALIZACJI PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH