Odwiedziny

Zalecane odwiedziny pacjentów odbywają się :

 

Oddział Chirurgii Ogólnej z p/oddziałem Urazowo-Ortopedycznym

w dni powszednie w godzinach 1400 – 1600

w niedziele i święta w godzinach 1400 – 1730

   Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

w dni powszednie w godzinach 1400 – 1600

w niedziele  i  święta w godzinach 1400 – 1730

Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

Oddział Dziecięcy

w dni powszednie w godzinach 1400 – 1600

w niedziele  i  święta w godzinach 1400 – 1730

Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

w Oddziale może na stałe przebywać jedna osoba

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

w dni powszednie w godzinach 1400 – 1500

w niedziele  i  święta w godzinach 1400 – 1500

Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

Oddział Wewnętrzny

w dni powszednie w godzinach 1400 – 1600

w  niedziele i święta w godzinach 1400 – 1730

 Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym