Odwiedziny

Zalecane odwiedziny pacjentów odbywają się :

 

  Oddział Chirurgii Ogólnej z p/oddziałem Urazowo-Ortopedycznym

w dni powszednie w godzinach 1200 – 1800

w niedziele i święta w godzinach 1000 – 1800

   Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

w dni powszednie w godzinach 1300 – 1900

w niedziele  i  święta w godzinach 1000 – 1900

Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym

Oddział Dziecięcy

codziennie  w godzinach 1000 – 1900

  ze względu na trudne warunki lokalowe z dzieckiem
w Oddziale może na stałe przebywać jedna osoba

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

codziennie w godzinach   1400 – 1700

po uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału
lub Lekarzem Dyżurnym

Oddział Wewnętrzny

w dni powszednie w godzinach 1300 – 1900

w  niedziele i święta w godzinach 1100 – 1900

 Inne pory odwiedzin   –  po uzgodnieniu
z Koordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym