Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję Pełnomocnika w naszym Szpitalu pełni lek. med. Anna Berak – Mosiej

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Mrągowskiego lek. med. Anna Berak – Mosiej

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 14.00

Biuro Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta znajduje w budynku Administracji,

II piętro , pokój nr 201, tel. 89 741 94 15

pelnomocnik@szpital-mragowo.pl

Pacjenci, którzy uznali, iż w jakikolwiek sposób zostały naruszone ich prawa w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika do spraw praw pacjenta.

Zadaniem Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta jest przede wszystkim dbanie i przestrzeganie praw pacjentów przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane.

Ponadto każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów Rzecznikowi Praw Pacjenta działającemu przy Narodowym Funduszu Zdrowia :

Warmińsko-Mazurskim Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 678 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74

adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl

Godziny pracy :

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

oraz

Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
fax.: (22) 833 – 08 – 86 
www.rpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia 800 190 590 czynna poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00