Informacja dla rodzica

Zostaliście Państwo Rodzicami ? Nasze gratulacje ! Teraz należy

zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszego malca.

 

 

Jak zapisać dziecko do przychodni ?

Chcąc zapisać/zgłosić dziecko do przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Do wypisania deklaracji potrzebne są PESEL-e rodziców.

 

Pierwsze zgłoszenie

Po wyjściu ze szpitala, jak najszybciej, rodzice (przed ukończeniem przez dziecko pierwszych czterech tygodni życia) zgłaszają urodzenie dziecka w przychodni (zgłoszenia może dokonać również sam ojciec dziecka).

Zgłoszenie polega na :

  • wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka,
  • podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego),
  • okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.

Bardzo ważne jest również aby jeden z rodziców zgłosiło dziecko w swoim zakładzie pracy do ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy na to 7 dni.

Ponadto :  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. (Dz.U.2012.1100) w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem  

 

Szpital sprawujący opiekę nad kobietą w czasie porodu przekazuje w dniu wypisu zgłoszenie o porodzie położnej rodzinnej wskazanej przez przedstawiciela ustawowego noworodka (rodzica).

Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa.

         W ciągu 21 dni trzeba zarejestrować noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, w tym celu rodzice (związek partnerski) lub rodzic (związek małżeński) zabierają ze sobą ważne dowody osobiste.

      W Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie nadany noworodkowi numer PESEL. Rejestrują noworodka, urzędnik zamelduje go od razu, w miejscu zameldowania stałego bądź tymczasowego rodziców lub u tego z rodziców, u którego dziecko będzie faktycznie mieszkało.

Kolejnymi formalnościami, jakie czekają rodziców są :

  • wybranie przychodni lekarskiej.

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo

pod numerem telefonu 89 741 30 02 Urząd Stanu Cywilnego – Mrągowo