Prądy tens

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) należy do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Położna przykleja rodzącej elektrody (najczęściej umiejscawia się je na dolnej części pleców)  i instruuje rodzącą, jak regulować moc urządzenia. Rodząca sama dostosowuje intensywność działania TENS do swoich potrzeb. Każda rodząca ma możliwość skorzystania z urządzenia 🙂

UWAGA! Szpital zapewnia rodzącym urządzenie TENS, elektrody pacjentka musi mieć własne (można je kupić w aptece).